Predplatné časopisu Sady a vinice

Časopis Sady a vinice je vydávaný päťkrát do roka v zmysle edičného plánu: vo februári, v marci, v máji, v júli a v novembri príslušného kalendárneho roka.

Časopis bude zasielaný poštou na vami zadanú adresu od najbližšieho vydaného čísla po obdržaní objednávky. Pri objednávkach zrealizovaných v priebehu roka vám bude fakturovaná suma od najbližšieho čísla po posledné číslo v príslušnom kalendárnom roku.
V prípade, že si prajete objednať aj časopisy, ktoré boli počas roka vydané pred Vašou objednávkou, uveďte to, prosím, do poznámky.