Talisman – nová odroda kanadskej čučoriedky

Nová odroda kanadskej čučoriedky Talisman (Vaccinium corymbosum) bola vyvinutá americkým výskumným oddelením pre poľnohospodárstvo (USDA-ARS) a ponúka niekoľko výhod pre pestovateľov v severovýchodných štátoch USA – je to spoľahlivá a vysoká úrodnosť, dozrievanie v neskoršej sezóne, stredne veľké bobule, jednotná veľkosť a vyfarbenosť plodov, ľahké oddeľovanie bobúľ od stopky, čo umožňuje využitie mechanizovaného zberu.

Odroda Talisman pochádza z kríženia Magnolia × Elizabeth a má podobnú až lepšiu kvalitu plodov ako odroda Duke. Talisman preukázal výbornú úrodnosť (5,8 kg/ker), aj keď mierne nižšiu ako Duke (6,2 kg/ker), v porovnaní s touto odrodou sú bobule väčšie (2,0 g ± 0,5), majú vyššiu pevnosť (194 g/mm dfl ± 22) a vyššiu cukornatosť (10,7° Brix ± 1,4).

Chuťové vlastnosti plodov sú podobné ako Duke, v porovnaní napríklad s odrodou Bluecrop je plod skôr sladší. Hodnotenie tejto odrody vo vzťahu k ďalším dvom neskorším odrodám – Liberty a Elliott ukázalo, že Talisman dozrieva synchrónne s Liberty, má väčšiu úrodu, ale vykazuje nižšiu pevnosť plodov, v porovnaní s odrodou Elliott však bol v hodnotených vlastnostiach lepší.

Pokiaľ ide o pestovateľské vlastnosti, Talisman je vhodný do oblastí pestovania čučoriedok, obdobie kvitnutia je neskoršie, podobne ako pri odrode Elliott, čo naznačuje, že uniká neskorým jarným mrazom. Odroda je samoopelivá a dozrieva v rovnakom čase ako Liberty/Jersey. Vykazuje aj dobrú odolnosť voči chorobe Monilinia vaccinii-corymbosi.