Pokyny pre autorov

Články nám posielajte na emailovú adresu redakcia@wynfield.sk.
Pokiaľ nie je vyžiadaný odporúčame jeho tému prekonzultovať vopred s redakciou. Kontaktujte prosím šéfredaktorku Ing. Evu Novákovú (0917/711417, novakova@wynfield.sk)