Kontakt

VYDÁVA:
Wynfield, s.r.o., email: redakcia@wynfield.sk

ŠÉFREDAKTOR:
Ing. Eva Nováková, 0917 711 417, e-mail pre posielanie odborných článkov: novakova@wynfield.sk

PREDSEDA REDAKČNEJ RADY:
Ing. Marián Varga

INZERCIA:
Martin Masaryk, mobil: 0917 711 421, e-mail: masaryk@wynfield.sk

OBJEDNÁVKY, PREDPLATNÉ, FAKTURÁCIA:
Beáta Kollárová, 0905 344 368 e-mail: redakcia@wynfield.sk

PRE – PRESS:
Peter Kopecký