Kontakt

VYDÁVA:
Wynfield, s.r.o., email: redakcia@wynfield.sk

ŠÉFREDAKTOR:
Ing. Eva Nováková, 0917 711 417, e-mail pre posielanie odborných článkov: novakova@wynfield.sk

PREDSEDA REDAKČNEJ RADY:
Ing. Marián Varga

INZERCIA, OBJEDNÁVKY, PREDPLATNÉ:
Patrik Halvoň, mobil: 0915 115 642, e-mail: office@wynfield.sk

FAKTURÁCIA:
Beáta Kollárová, 0905 344 368 e-mail: redakcia@wynfield.sk