Sady a Vinice je odborný časopis pre ovocinárov, vinohradníkov a vinárov,
ktorý prináša informácie nielen pre profesionálov, ale aj všetkých nadšencov, pre ktorých je pestovanie ovocia a vinohradníčenie hlavne relax. Čitateľ tu nájde množstvo užitočných informácií o odrodách, reze, systémoch pestovania, výžive a ochrane a podnety, ako vyrobiť dobré víno.

Významnú časť obsahu tvoria články s praktickými skúsenosťami zaujímavých pestovateľov. Súčasťou každého čísla sú aj prehľadné tabuľky ochrany proti chorobám a škodcom, ktoré informujú o aktuálnej potrebe zásahov v ovocných sadoch a vinohradoch.

Užitočné rady nájdete aj v rubrike Vy sa pýtate….my odpovedáme.

facebook-logo

titulka052021

Projekt DUNAVIN zavŕšený


Projekt DUNAVIN mal prispieť k podpore spotreby kvalitného vína, posilniť spoluprácu a prístup na trh pre malé vinárstva pozdĺž Dunaja v slovensko-maďarskom pohraničí a poskytnúť im vzdelávacie materiály v odbornej aj marketingovej oblasti. Jeho hlavné ciele sa podarilo naplniť. Na základe podrobných analýz vzoriek vín sa dostali vinárom zaujímavé informácie využiteľne v zlepšení technológie ich výroby. Vinári z oboch strán Dunaja sa obohatili o vedomosti so vzájomného senzorického porovnania svojich vín. Došlo aj k analýze rozdielov medzi ekologickými a tradičnými vínami. Na neposlednom mieste prieskum trhu, marketingu, možností cestovného ruchu a predaja poskytol návod na rozvoj jednotlivých vinárstiev a celého regiónu. Pre Južnoslovenský vinársky región vyplynulo, že progres vínnej turisti by sa mal viac nadviazať na veľký potenciál tejto oblasti v cestovnom ruchu. Zameranie na väčšiu otvorenosť k návštevníkom v podobe lepšej prístupnosti a ponuke občerstvenia a doplnkového programu má tiež potenciál zvýšiť príjmy tunajších vinárov. Pandemická situácia zvýraznila zase význam a možnosti internetového predaja vín.

-hl-

Predplaťte si časopis
Sady a vinice

Obsah aktuálneho čísla
05/2021

V rubrike venovanej rezu sa dozviete o menej tradičnom spôsobe tvarovania ríbezlí. Informujeme aj o prácach, ktoré treba vykonať v letnom období…

Do najbližšieho čísla pripravujeme

V reportáži sa  pozrieme na Myjavu, kde  v spoločnosti Ovosad, s.r.o. smerujú k ekologickému spôsobu pestovania.