Vzorové číslo

 

Tabuľky ochrany pre ovocné dreviny a vinič v aktuálnej sezóne sú vždy súčasťou prvých dvoch vydaní časopisu Sady a Vinice.