Na kustovniciach sa objavil nový ázijský roztoč Aceria kuko

 

Ladislav Bakay, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

Kustovnica cudzia a kustovnica čínska patria medzi drobné ovocie, ktoré sa pestujú u nás bez väčších problémov. Veľký boom zaznamenala u nás na trhu kustovnica čínska, známa ako Goji, ktorá je propagovaná ako „superpotravina“.

Zvýšený dopyt po kustovnici čínskej, či už vo forme výpestkov alebo sušených plodov spôsobil aj zvýšený import týchto komodít na Slovensko. Pravdepodobne to bol zdroj, odkiaľ sa na našom území rozšíril nepôvodný roztoč Aceria kuko (slovenský názov ešte nemá), ktorý je živočíšnym škodcom kustovníc.

V Európe sa prvýkrát objavil v roku 2008 v Britskom Kráľovstve a v nasledujúcich rokoch sa už hlásil výskyt aj z Holandska a Nemecka. V roku 2017 sa už vyskytoval v susednej Českej Republike a minulý rok sa našiel prvý výskyt aj na Slovensku. Roztoč Aceria kuko bol popísaný v roku 1927 v Japonsku ako výhradný škodca kustovnice čínskej.

Voľným okom nie je viditeľný, keďže dospelý jedinec má dĺžku tela iba 160–250 µm. Z vajíčka sa dospelý jedinec vyvinie za 7,5-12 dní a za rok pri optimálnych podmienkach sa môže vystriedať až 6-7 generácii, ktoré sa navzájom prelínajú.

Roztoče cicajú rastlinné šťavy a vytvárajú novotvary, tzv. hálky alebo hrčky. V hrčkách, ktoré sa vyskytujú na nezdrevnatených stonkách, listoch, listových stopkách, kvetných stopkách a samotných kvetoch nerušene cicajú a množia sa.

Aceria kuko je teplomilný druh. Teplotné optimum sa pohybuje okolo 25-35°C, ale dokáže prezimovať aj pri -25°C. Prezimuje väčšinou v hálkach na stonke, alebo v opadaných listoch. Aceria kuko môže okrem kustovníc napadnúť aj iné rastliny z čeľade ľuľkovitých.

Zatiaľ bol výskyt potvrdený na ľuľku čiernom, ale aj na paprike ročnej. Aj napriek tomu, že škodlivosťou Aceria kuko nespôsobuje väčšie ekonomické straty je dôležité ho monitorovať a prípadne sledovať výskyt na paprike ročnej.

Nálezy zo Slovenska môžete posielať na e-mailovú adresu ladislav.bakay@uniag.sk. Stačí v prílohe poslať fotku a uviesť dátum a lokalitu.