Predčasné odumieranie stromov marhúľ

 

doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Ing. Jakub Mankovecký
SPU Nitra
Marhule sú síce obľúbeným ovocím, avšak rozsah pestovateľských plôch a produkcia v podmienkach Slovenska tomu nezodpovedá. Patria totiž k veľmi rizikovým druhom ovocných plodín. Vzhľadom na pomerne skorý vstup do vegetácie a skorý termín kvitnutia ich môžu poškodzovať výkyvy teplôt v predjarí a neskoré jarné mrazy.

Pomerne veľkým problémom je aj krátka životnosť stromov v dôsledku syndrómu predčasného odumierania (apoplexie). Predčasné odumieranie marhúľ je pravdepodobne spôsobené fyziologickým oslabením stromov spôsobeným poruchami vodnej bilancie, nedostatočnou kompatibilitou medzi naštepenou odrodou a podpníkom, preťažením úrodou, mrazom, intenzívnym slnečným žiarením, ako aj aktivitou niektorých patogénov a škodcov.

Podľa niektorých odborníkov je táto choroba primárne iniciovaná poveternostnými podmienkami, prípadne mechanickými poškodeniami a patogény (vírusy, mykoplazmy, baktérie, huby) infikujú oslabené stromy.
Častým prejavom nástupu ochorenia je glejotok z drevnatých orgánov (mladšie i staršie konáre, kmeň), ktorý končí náhlym odumieraním konárov alebo celého stromu (apoplexiou). Hoci postihnuté môžu byť aj mladé stromy, masívnym odumieraním trpia najmä stromy vo veku 8 až 10 rokov.

K biotickým faktorom, ktoré majú úlohu pri predčasnom odumieraní marhúľ, patria zástupcovia rôznych skupín organizmov. Ktoré huby, vírusy a druhy hmyzu poškodzujú marhule si môžete prečítať v článku doc. Ing. Olega Paulena, PhD. a Ing. Jakuba Mankoveckého z SPU v Nitre. Autori sa venovali aj monitoringu predčasného odumierania marhúľ pri rôznych odrodách v komerčnej výsadbe firmy Viliam Zsidek – SHR v lokalite Svätý Peter.