V Nitrianskej Strede stavili na orechy

Keď pred niekoľkými rokmi analyzoval pán Jakub Mongel pestovanie a produkciu ovocia nielen v rámci Slovenska, ale aj celej EÚ vyšlo mu, že zaostávame hlavne v orechoch. Rozhodol sa preto zamerať práve na ne.
Orechy v centre záujmu

Pán Mongel sa zaoberá službami v poľnohospodárstve a okrem toho pestuje aj poľné plodiny na výmere 33 ha. Stále však hľadal aj ďalšiu komoditu, ktorá by mohla byť trhovo zaujímavá. Tip pred niekoľkými rokmi padol práve na orechy.

Jakub MongelNa otázku prečo, odpovedá: „Produkcia orechov je nielen v rámci Slovenska, ale aj celej EÚ stále pod hranicou 50% potreby. Veľkými producentmi sú USA alebo napríklad Austrália a z týchto krajín sa orechy k nám dovážajú. Ďalším faktorom pri rozhodovaní bolo aj to, že ide o dlhovekú kultúru. Chceli sme orechy vysadiť čo najskôr, aby sme mali dostatočný náskok pred prípadnou konkurenciou.“

Stále sa učia

V Nitrianskej Strede založili postupne tri sady s celkovou výmerou 11 ha, na ktorých je vysadených 3500 orechov. Prvý bol založený pred ôsmimi rokmi. Ako k tomu hovorí pán Mongel, zvolili etapovitý postup aj preto, aby vedeli lepšie zareagovať na prípadné problémy s pestovaním.

Na začiatku sa pri výsadbe sadu a spôsobe pestovania často radili aj s prof. Ivanom Hričovským. S odstupom času pán Mongel konštatuje, že sa stále učia a prichádzajú na veci, ktoré by dnes urobili trochu inak.

Otázny je už výber polohy sadu. Výhodou je, že sa nachádza v blízkosti vodného toku, ale je na rovine a už viackrát im poškodil stromy neskorý jarný mráz. Ide aj o pomerne veternú polohu, v minulom roku sa v okolí Topoľčian vyskytla dokonca víchrica, ktorá poškodila aj orechy.

Upravovali aj pôvodne zvolený spon 8×8 metrov, ktorý sa im zdal príliš veľký, preto v rade zahusťovali výsadbu na vzdialenosť 4 metrov. Je otázne, či pri dosiahnutí väčších rozmerov nebude tento spon príliš hustý, ale v zahraničí sa bežne používa aj systém, keď sa pestuje súčasne s orechmi aj iná kultúra alebo iný druh ovocného stromu, ktoré sa pri dosiahnutí väčších rozmerov orechov odstránia.

Na výsadbu použili štepené stromčeky, ktoré sú síce drahšie, ale majú výrazne rýchlejší nástup do rodivosti v porovnaní so semenáčmi. Niektoré výsadby zakladali na jeseň, iné na jar a pán Mongel nevidí rozdiel medzi týmito termínmi z hľadiska ujateľnosti. Najnovšie odporúčania smerujú však do jarných termínov, čím sa oddiali pučanie stromov a ľahšie uniknú jarným mrazom v roku výsadby.

Pri zakladaní sadu uvažovali aj o doplnkovej závlahe, náklady na kvapkovú závlahu pri tejto výmere boli ale také vysoké, že sa rozhodli vodu dodávať v prípade potreby cisternou. Predpokladajú, že pri určitej veľkosti stromov už nebude doplnková závlaha potrebná, keďže orechy korenia hlboko.

Do medziradia vysievali trávnu zmesku s prevahou kostravy, časom sa im vo veľkom vysemenila aj portulaka, ktorá tu vytvára rozsiahle koberce. Pán Mongel však uvažuje o takej zmeske, z ktorej seno by sa dalo využiť ako krmivo pre kone. Odporúčajú sa pritom zmesky zložené z trsnatých aj výbežkatých tráv s prídavkom ďateliny plazivej, ktorá obohacuje pôdu o dusík.

Stále však uvažuje aj o možnostiach využitia medziradí na iné účely, napríklad chov hydiny, alebo výsev plodín, ako je napríklad tekvica na olej.

Otázka výberu odrôd

Dôležitou otázkou bola aj voľba odrôd, ktorých nájdeme v týchto výsadbách šesť. V prvej fáze sa zamerali na u nás známe a osvedčené, ako sú Jupiter, Mars a Seifersdorfský. V tej ďalšej sa už obzerali aj po odrodách, rozšírených vo svete.

Zvolili Chandler, čo je celosvetovo veľmi obľúbená a úrodná odroda s kvalitnými plodmi. Ďalší tip padol na Buccaneer, jednu z najlepších holandských odrôd so skorým nástupom do plodnosti, ktorá skoro dozrieva a poskytuje bohatú úrodu orechov. A perličkou v ich sade je odroda Sychrov, zaujímavá červeno-fialovým sfarbením šupky jadier.

Hodnotiť rozdiely v týchto odrodách je ešte predčasné, v minulom roku tu dosiahli úrodu okolo 0,6 tony nelúpanych mokrých orechov. Zatiaľ sa ukazuje rozdiel minimálne v náchylnosti na neskoré mrazy. Skoršie odrody, ako sú Jupiter alebo Mars boli viac poškodené. V blízkosti produkčného sadu si vyhradili aj menšiu plochu, ktorú využívajú ako škôlku.

Ako dodáva pán Mongel, je to dobrý spôsob ako nahradiť bez väčších investícií jedince, ktoré buď odumreli, alebo boli inak poškodené. Je známe, že množenie orechov nie je jednoduché, aj oni skúšajú preto rôzne spôsoby. Zatiaľ im najlepšie výsledky prinieslo očkovanie v máji až júni.

V tomto smere bude potrebné ešte ďalšie skúšanie, pretože očkovance sa síce pekne ujali, ale v nasledujúcom roku mnohé uschli. Zrejme to bolo následkom výskytu mrazov.

Doterajšie skúsenosti s pestovaním

Kedysi sa tradovalo, že najlepším termínom rezu orechov je jeseň, ale nové poznatky hovoria o predjarnom období. Tu v Nitrianskej Strede sa im osvedčil rez v apríli, keď sú prírastky dlhé asi 10-15 cm. Aj názory na radikálnosť rezu orechov sa menia. V súčasnosti sa skôr odborníci prikláňajú k tomu, že mladé stromy je lepšie menej rezať, pretože tieto zásahy odďaľujú rodivosť.

Po reze rany zatierajú latexom v kombinácii s fungicídom.
Ak mali kedysi orechy povesť vcelku bezproblémovej kultúry, praktické skúsenosti ukazujú niečo iné. Bežne musia zasahovať postrekmi 5 až 6-krát, či už proti chorobám alebo škodcom. Rizikom sú bakteriózy, hubové ochorenia, obaľovače, vrtivka a aj drevotoč.

Práve húsenice drevotoča hruškového, ktorý poškodzoval kmene, im narobili v mladých výsadbách riadne problémy. Zasahovali proti nim drôtikom, napusteným insekticídnou látkou, ktorým sa snažili likvidovať húsenice. Vrtivku orechovú zatiaľ v sadoch nezaznamenali, ale zrejme je len otázka času, kým sa dostane aj k nim.

Obrovské problémy mali aj s ohryzom zajacmi, ktoré mladé stromčeky výrazne poškodili. Výskyt škodcov monitorujú lepovými doštičkami a v budúcnosti uvažujú aj o zakúpení meteorologickej stanice. Výhľadovo uvažujú aj o umiestnení búdok pre vtáky, ktoré by likvidovali prípadných škodcov. A jednou z možností ochrany proti vetru je výsadba živého plotu po obvode sadu.

Pán Mongel rád vymýšľa rôzne vylepšenia a to vidieť aj na organizácii porastu. Tabuľky s jednotlivými číslami radov si vyrobili svojpomocne, pričom tento systém je dostatočne stabilný a aj odolný.

A ako vidia svoju budúcnosť? Plochy zatiaľ nechcú navyšovať. V roku 2018 tu pozberali prvú úrodu, čo predstavovalo asi 25 vriec po 11 kg vlhkých orechov. Pri prvej väčšej úrode uvažujú s využitím formy samozberu. V horizonte 5 až 10 rokov, ako sa bude produkcia ešte zvyšovať, plánujú investovať aj do linky na pozberovú úpravu. To je však zatiaľ hudba budúcnosti.