Vrtivka orechová (Rhagoletis completa)

Ing. Ivana Horváthová,
ÚKSÚP – OOR

 
 
Ku škodcom rastlín z rodu orech (Juglans) patrí aj pôvodom neeurópska vrtivka orechová, ktorá pochádza zo Severnej Ameriky.

Postupne sa škodca dostal aj do Európy (1986), a to do Nemecka a Švajčiarska. Výsledky prieskumov vo Švajčiarku preukázali, že vrtivka orechová má v danej oblasti veľmi dobré podmienky pre rýchle prirodzené šírenie. Výskyt bol následne zaznamenaný v Taliansku, Bosne a Hercegovine, Slovinsku, Holandsku, Francúzsku, Chorvátsku, Rakúsku, Srbsku, Nemecku a Maďarsku.

Od roku 2017 je škodca prítomný už aj v Českej republike. Od roku 2018 je známy výskyt Rhagoletis completa aj na území Slovenskej republiky.

V Severnej Amerike patrí k hostiteľským rastlinám z rodu Juglans orech čierny (Juglans nigra), orech drobnoplodý (Juglans microcarpa), Juglans californica, Juglans hindsii, Juglans hirsuta, Juglans major a Juglans mollis. V Európe je významným hostiteľom orech kráľovský (Juglans regia), pričom ako ďalší hostiteľ Rhagoletis completa sa udáva aj broskyňa obyčajná (Prunus persica).

Vrtivka orechová je drobná muška s veľkosťou 4 – 6,4 mm. Vyznačuje sa žltým sfarbeným hlavy so zelenými očami, hruď škodcu je žlto-hnedá až hrdzavá s výraznou žltou škvrnou. Krídla, ktoré sú priehľadné, majú štyri priečne tmavé pásiky. Samci sú v porovnaní so samičkami menší, stehná sú čierne, až žlto-hnedé.

Vajíčka sú bielo sfarbené, majú elipsovitý tvar a veľkosť 1 mm. Larva škodcu je beznohá a dlhá zhruba 8 – 10 mm. Larvy sa kuklia v pôde pod stromami a v štádiu kukly prezimujú. Hnedo sfarbené pupárium dosahuje dĺžku 6 mm. Dospelce možno pozorovať od júla až do augusta, v poľných podmienkach dokážu prežiť až 40 dní. Škodca vytvára jednu generáciu za rok.

Samičky kladú vajíčka pod pokožku plodov a za 3 až 7 dní sa z nich liahnu larvy. Larvy sa živia šupkou zvyčajne po dobu 2 – 5 týždňov a majú tri štádiá vývinu.

K základným príznakom prítomnosti vrtivky orechovej patria vpichy na šupke, ktoré vznikli po kladení vajíčok. Okolo vpichov dochádza k farebným zmenám, šupka postupne hnedne až sčernie. V miestach napadnutia pozorujeme larvy.

Potom, ako larvy plod opustia, zostávajú v šupke chodbičky, šupka mäkne a môže zhniť. Šupka sa ťažko odstraňuje. V prípade skorého napadnutia sú plody scvrknuté, mäknú a opadávajú zo stromu.

Druhy z rodu Rhagoletis sú známe tým, že dokážu lietať len na kratšie vzdialenosti. Na väčšie vzdialenosti sa škodca môže šíriť do nových lokalít pomocou prevozu plodov, ktoré už sú napadnuté larvami. Ako ďalšiu možnosť šírenia možno uviesť transport prezimujúceho štádiu Rhagoletis completa v pôde v koreňových baloch rastlín.

V prípade výskytu vrtivky orechovej odporúčame opadané a napadnuté plody odstrániť a zničiť. Odporúča sa taktiež odstraňovanie voľne rastúcich a opustených orechov v okolí sadov. Chemická ochrana je zameraná predovšetkým na likvidáciu dospelcov ešte pred nakladením vajíčok. S chemickou ochranou je potrebné začať začiatkom júla a v 7 – 14 dňových intervaloch ju opakovať do doby asi 1 mesiac pred zberom.

Vajíčka, nakladené po tomto termíne, už nemajú dostatok času na vývoj a spôsobenie škody. V súčasnosti nie je v Slovenskej republike autorizovaný žiadny prípravok na ochranu rastlín proti tomuto škodcovi. Pre rok 2019 je snaha, aby bol tento nedostatok včas odstránený.

Vzhľadom na to, že chemická ochrana druhov z rodu Juglans je v praxi problematická, z mechanických spôsobov ochrany odporúčame pokryť zem sieťkou s malými otvormi, čím sa zabráni vyleteniu vyliahnutých dospelcov z pôdy. Škodca môže byť najjednoduchšie identifikovaný ako larva v plodoch alebo ako dospelý jedinec pomocou žltých lepových lapačov.

Keďže škodca patrí k regulovaným (karanténnym) škodlivým organizmom na základe smernice Rady 2000/29/ES, je potrebné sa v prípade podozrenia napadnutia orecha kráľovského vrtivkou orechovou obrátiť na oblastného fytoinšpektora Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.

 

Ing. Ivana Horváthová,
ÚKSÚP – OOR